Sperr deg selv for kreditt!

Kredittsperre.com

Gi deg selv kredittsperre!

Hva er kredittsperre?

 

Kredittsperre er en mulighet alle forbrukere har til å sperre seg selv for kredittvurdering hos kredittopplysningsbyråene. Muligheten går frem av konsesjonsvilkårene til kredittopplysningsbransjen som gis fra datatilsynet.

 

Er det noen tilfeller man ikke kan sperre seg selv for?

Selv om du har gitt seg selv en kredittsperre så har bankene lov til å å foreta kredittsjekk i forbindelse med lovpålagt risiko og soliditetsvurdering. En kredittsperre gjelder heller ikke ovenfor inkassobyrå i forbindelse med porteføljevask og ved vurderinger ved inndrivelse av et krav.

 

Hvorfor gi seg selv kredittsperre?

De er hovedsaklig tre grunner til å sperre seg selv for kreditt:

  • Redusere risikoen for å bli utsatt for misbruk av personalia. Ved å sperre for kreditt reduserer man muligheten for å bli utsatt for misbruk av personalia enkelt og greit fordi dem som forsøker å bestille lån, kreditter, varer og tjenester i andres navn vil oppleve at i de tilfellene hvor det blir foretatt en kredittsjekk så vil det bli gi avslag på kredittforespørselen.
  • Unngå impulshandlinger/ impulskjøp. Det er såpass mye arbeid å fjerne en kredittsperre at man i mellomtiden får tenkt seg godt og unngår uheldige impulskjøp/ impulshandlinger.
  • Unngå snoking i personlige forhold. Dersom man ønsker å skjule betalingsanmerkninger eller andre økonomiske forhold for venner, familie og samfunnet forøvrig, så kan en kredittsperre redusere muligheten for snoking i personlige forhold. Vi minner i denne sammenheng om at det må foreligge saklig grunn for å foreta en kredittsjekk men erfaringer viser at misbruk og snoking forekommer uansett.

Ulemper ved å gi seg selv kredittsperre.

 Alle har fra tid til annen behov for lån, kredittkort, varer eller tjenester hvor det er behov for en kredittsjekk uten at dette har bakgrunn i en unødvendig impulshandling eller er misbruk av personalia. I slike tilfeller vil en kredittsperre medføre mye plunder for å få fjernet kredittsperren eller overbevise selger om at han kan se bort i fra kredittsperren.