Sperr deg selv for kreditt!

Kredittsperre.com

Hvordan gi seg selv kredittsperre?

 

Slik gir du deg selv kredittsperre:

Kredittsperre skal gis av et kredittopplysningsbyrå når vedkommende selv ber om det, eventuelt vedkommendes verge ber om det. En begjæring om kredittsperre skal være skriftlig og kredittopplysningsbyråene er pliktige til å innarbeide rutiner for å forsikre seg mot at begjæringen kommer fra riktig person.

 

Hvor henvender jeg meg for å gi meg selv en kredittsperre?

Du må sende en skriftlig melding til hvert av kredittopplysningsbyråene du ønsker å gi deg selv en kredittsperre hos.

Datatilsynet har gitt konsesjon (oppdatert 17.2.2017.) til 13 selskaper som driver med kredittopplysning, men det er hovedsaklig 4 selskaper som det er nødvendig å forholde seg til i denne sammenheng. Disse 3 kredittopplysningsbyråene er Creditsafe, Bisnode (tidligere Soliditet/ Dun & Bradstreet), Experian (tidligere Creditinform) og Evry.

For dem som vil være ekstra grundig så er navnene på de resterende 9 selskapene som har konsesjon til å drive med kredittopplysning: KO International AS, Assessment Global – Norsk Verdivurdering AS, Lindorff AS, Sergel Norge AS, Eniro Norge (Proff Forvalt), Kredinor, Atradius Buyer Ratings, Kredittopplysningen AS og Kredittfakta AS. Kontaktinformasjon til disse finner du for eksempel på gulesider eller i Brønnøysundregistrene.

 

Hva skjer når det foretas søk på meg når jeg har kredittsperre?

Når det foretas søk på en person som har sperret seg for kreditt skal det kun komme opp en melding om kredittsperren uten ytterligere opplysninger om personen. Du slipper således at uvedkommende kan snoke i din kreditthistorikk og samtidig beskytter du deg mot misbruk av personalia. Vi gjør oppmerksom på at inkassobransjen ikke omfattes av ordningen med kredittsperre. Et inkassoselskap med bevilling fra Finanstilsynet vil således fortsatt kunne foreta en kredittvurdering av deg og få frem forhold som betalingsanmerkninger og skattetall.


Copyrighted content. All Rights Reserved.