Slik gir du deg selv kredittsperre:

Kredittsperre skal gis av et kredittopplysningsbyrå når vedkommende selv ber om det, eventuelt vedkommende sin verge ber om det. En begjæring om kredittsperre skal være skriftlig eller elektronisk, hvor den det gjelder har identifisert seg på betryggende måte slik som med BankID eller lignende, og kredittopplysningsbyråene er pliktige til å innarbeide rutiner for å forsikre seg mot at begjæringen kommer fra riktig person.

Hvor henvender jeg meg for å gi meg selv en kredittsperre?

Du må ta kontakt med hvert enkelt av kredittopplysningsbyråene du ønsker å gi deg selv en kredittsperre hos. Den enkleste måten å gjøre dette på er å benytte seg av det enkelte byråets online løsning for dette hvor du identifiserer deg elektronisk. Du går gjennom samme prosess for å fjerne en tidligere opprettet kredittsperre.

Det er i dag (oppdatert februar 2024) 4 selskaper som driver med kredittopplysning som er registrert hos Datatilsynet. Du finner en oppdatert oversikt over disse på denne oversikten hos inkassoguiden.no.

Hvis du er usikker på om du er sperret for kreditt.

Det kan skje at du er usikker på om du har en kredittsperre som er opprettet tilbake i tid, eller om det er kommet til nye aktører som du ikke er sperret hos. Nye aktører i kredittopplysningsmarkedet er ikke forpliktet til, og kan heller ikke hente opplysninger fra andre kredittopplysningsselskap om hvem som har sperret seg for kreditt.

Det kan derfor være fornuftig å ta en gjennomgang hos de aktuelle kredittopplysningsbyråene for å sjekke din status hos dem med tanke på om du er sperret for kreditt eller ikke. Dette kan være fornuftig å gjøre hvis du skal søke om et nytt kredittkort, bytte mobilabonnement eller lignende.

Selv om du glemmer at du har sperret deg selv for kreditt og dermed får automatisk avslag på en en søknad om kreditt, vil de fleste aktører opplyse om at kredittsperren er årsaken til dette og oppfordre deg til å fjerne kredittsperren hos den aktuelle aktøren og forsøke på nytt. Så sant du gjør dette vil dette normalt ikke ødelegge noen mulighet for å få innvilget kreditten.

Hva skjer når det foretas søk på meg når jeg har kredittsperre?

Når det foretas søk på en person som har sperret seg for kreditt, skal det kun komme opp en melding om kredittsperren uten ytterligere opplysninger om personen. Du slipper således at uvedkommende kan snoke i din kreditthistorikk og samtidig beskytter du deg mot misbruk av personalia. Vi gjør oppmerksom på at inkassobransjen ikke omfattes av ordningen med kredittsperre. Et inkassoselskap med bevilling fra Finanstilsynet vil således fortsatt kunne foreta en kredittvurdering av deg og få frem forhold som betalingsanmerkninger og skattetall.

Vær oppmerksom på at inkassobyråer som har en pågående inkassosak mot deg ikke er omfattet av en kredittsperre. Disse vil dermed fortsatt kunne gjennomføre en kredittsjekk til tross for at du har opprettet en kredittsperre. Det samme gjelder banker som ledd i risikovurdering av porteføljen sin, men ikke for indivuduelle vurderinger av nye lånesøknader eller eksisterende kundeforhold uten at du har fjernet kredittsperren.